حداکثر 5 پرونده ، هر اندازه 10 میلیون پشتیبانی می شود. خوب
Zhuzhou Ruideer Metallurgy Equipment Manufacturing Co.,Ltd 86--16673365810 shirley.xiao@zzrde.com
اخبار قیمت دریافت کنید
خانه - اخبار - از کارشناسان و همکاران صنعت که به سمینار "کاربید سیمان شده" دعوت می شوند برای بازدید از شرکت Ruideer جهت راهنمایی کار به گرمی استقبال می کنند.

از کارشناسان و همکاران صنعت که به سمینار "کاربید سیمان شده" دعوت می شوند برای بازدید از شرکت Ruideer جهت راهنمایی کار به گرمی استقبال می کنند.

July 15, 2021

از کارشناسان و همکاران صنعت که به سمینار "کاربید سیمان دار" دعوت شده اند برای بازدید از شرکت Ruideer جهت راهنمایی کار دعوت گرمی می شود.

  

در 26 مه ، کارشناسان و همکاران صنعت کاربید سیمان از شرکت Ruideer بازدید کردند.مدیر کل Rudieer تجهیزات را برای همه بازدیدکنندگان معرفی می کرد (تصویر را ببینید).